„Cikornyásan terjengős, nagyképűen homályos” – Reformtörekvések a magyar hivatalnoki nyelvhasználat javítására a 20. század első felében

Szerző: Sallai Balázs
A hivatalnoki működésnek – sok más feltétel mellett – mindig elengedhetetlen feltétele volt a szervezeti (belső) munkanyelv ismerete. (Magyary 1942: 395; Nagy 2020: 177–178) Ez a szervezet hatékony működésének egyik legfontosabb feltétele, mivel biztosítja a kommunikációt a döntési mechanizmusok során

A jog mint adat, mint narratíva és mint metafora

Szerző: Ződi Zsolt
Azt gondolhatnánk, hogy ha létezik látszólag két radikálisan – mondhatni diametrálisan – különböző nézőpont a joggal és a jogtudománnyal kapcsolatban, akkor azt bizonyosan az a két tanulmánykötet testesíti meg, amely tavaly és tavalyelőtt jelent meg a Santa Fe Institute Press (Livermore–Rockmore 2019) és a Cambridge University Press (Hanne–Weisberg 2018) kiadóknál.

Tolmácsolás az Európai Unió Bíróságán pandémia idején

Szerző: Láncos Petra Lea
Az Európai Unió Bírósága (EUB) őrködik az uniós jog tiszteletben tartása felett, e feladatát pedig az uniós jog autentikus értelmezése, valamint a hatáskörébe tartozó jogviták eldöntése útján teljesíti. A jogbiztonság garanciáját jelentő nyilvánosság elve is megjelenik az EUB eljárásában: a felek kérhetik a tárgyalás megtartását, melyet az EUB engedélyez,…

A közérthetőség fogalmának megjelenése az Európai Unió és tagállamai jogforrásaiban¹

Szerző: Üveges István
A Plain Language Movement (PLM) megalakulása, bár azt hagyományosan az Egyesült Államokhoz szokás kötni, egyaránt érintette a szinte teljes angol nyelvterületet; mind az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Új-Zélandon is sorra jelentek meg a PLM-mel kapcsolatos kormányzati és üzleti szférából érkező kezdeményezések. (Adler 2012)

Közérthetőség a szakfordításban¹

Szerző: Horváth Péter Iván
A közérthetőség megteremtésére és fokozására két lehetőség is kínálkozik a szakfordítások elkészítése közben: előbb a fordítói önellenőrzés, majd pedig a lektorálás részeként. Az első munkafázisban a fordító – az egynyelvű fogalmazáshoz hasonlóan – rendszeresen visszatér az általa alkotott mondatokhoz és bekezdésekhez.

Hiteles fordítást csak igaz embertől

Szerző: Tóth Judit
Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Zrt. által kiadott sorozat[1] egy újabb, nyolcadik kötettel bővült, amely a fordítás hitelességéről, annak közszolgáltatásként való elérhetőségéről, kritériumairól és szervezeti hátteréről szól. De vajon kinek? …