2021. évfolyam / 2021/1.

Hiteles fordítást csak igaz embertől

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes tanulmányt a Magyar Jogi Nyelv nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni. A Magyar Jogi Nyelv – valamint további 23 jogi szaklap – valamennyi tanulmányát olvashatja a Jogkódex Szakcikk Adatbázis Plusz moduljában.

 

Szoták Szilvia (szerk.): A hiteles fordítás mint közfeladat
OFFI Zrt., Budapest, 2020. 235 o.

Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Zrt. által kiadott sorozat[1] egy újabb, nyolcadik kötettel bővült, amely a fordítás hitelességéről, annak közszolgáltatásként való elérhetőségéről, kritériumairól és szervezeti hátteréről szól. De vajon kinek? A hivatásos fordítóknak, az őket oktatóknak éppúgy hasznos, mint a tolmácsoknak, közigazgatási és igazságügyi dolgozóknak, közjegyzőknek, vagy éppen az iskolatitkároknak, ügyvédeknek, konzuloknak és nyelvtanároknak.

A kötet célja, hogy a hiteles, azaz jogilag, nyelvileg pontos, megbízható fordítást elhelyezze a jogintézmények között. Annak fogalmi eleme a közszolgáltatási jelleg, hiszen az állam felelős annak megszervezéséért, minőségéért és általános elérhetőségéért. Vajon akkor miért cégformában működtetik ezt a közszolgáltatást? Ahogy a vasút, az autópálya vagy az ivóvíz-szolgáltató is cégként nyújtja a lakosságnak igen fontos szolgáltatásait, miközben a saját bevétel kényszere piaci szereplővé teszi. Ily módon a többi tolmács és fordító vállalkozás versenytársa az OFFI Zrt.-nek, bár a hitelesség, a folyamatos működés és elérhetőség kötelezettsége azokat nem nyomja. Működésében egyszerre van jelen tehát a köz- és a magánigazgatás, a hatósági ár, a piaci alku, a minőségbiztosítás, a minisztériumi felügyelet és a hitelesítési monopólium. Ezért nem lehet összehasonlítani sem a tisztán piaci, sem a csak közigazgatási vagy közhasznú szereplőkkel. Legfeljebb részlegesen, egyes tevékenységi körökben vagy csak nemzetközi színtéren ezt az „árva hibridet”. Ilyen előzmények után felértékelődik minden kiadvány, amely a cég működésének kulisszái mögé enged betekintést, különösen a színvonalat garantáló szakmai, informatikai és etikai képzésekbe. Az állami fordítószolgálat 150 éves évfordulója jó alkalom volt 2019-ben a számvetésre, és a sorozat többi tematikus kötete is ezt szolgálja.

A könyvben 13 szerző 13 tanulmányát foglalja keretbe a szerkesztői előszó és a tárgyhoz kapcsolódó, jogszabályokat tartalmazó melléklet. Ez utóbbi különösen hasznos, hiszen vagy száz jogszabályban rendelkeznek a hiteles fordításokról, azokat megkövetelik egy-egy hatóság előtt folyó eljárásban. Szintén az eligazodást segíti a tárgymutató és a szerzők bemutatása. …

 

TÓTH JUDIT
egyetemi docens,
Szegedi Tudományegyetem ÁJTK,
Alkotmányjogi Tanszék

 


[1] http://www.offi.hu/letoltheto_dokumentumo