2021. évfolyam / 2021/1.

A közérthetőség fogalmának megjelenése az Európai Unió és tagállamai jogforrásaiban¹

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes tanulmányt a Magyar Jogi Nyelv nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni. A Magyar Jogi Nyelv – valamint további 23 jogi szaklap – valamennyi tanulmányát olvashatja a Jogkódex Szakcikk Adatbázis Plusz moduljában.

Bevezetés

A Plain Language Movement (PLM)[2] megalakulása, bár azt hagyományosan az Egyesült Államokhoz szokás kötni, egyaránt érintette a szinte teljes angol nyelvterületet; mind az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Új-Zélandon is sorra jelentek meg a PLM-mel kapcsolatos kormányzati és üzleti szférából érkező kezdeményezések. (Adler 2012)

Ahhoz, hogy a mozgalom által az angolszász országokban elért eredmények összevethetőek legyenek az Európai Unióban bekövetkezett változásokkal, minimálisan két szinten elvégzett értékelés szükséges. Egyrészről fel kell tárni az uniós szervek kommunikációjának szintjén bekövetkező változásokat mint az EU egyfajta közösen elfogadott álláspontját a témára vonatkozóan, másrészről pedig az egyes tagállamok által hozott intézkedések számbavétele révén ki kell alakítani egy árnyaltabb képet a PLM nemzeti szintű megítélésére vonatkozóan. …

 

ÜVEGES ISTVÁN
PhD-hallgató,
Szegedi Tudományegyetem,
Nyelvtudományi Doktori Iskola


[1] Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-3 – kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.

[2] „Közérthetően angolul mozgalom”.