2021. évfolyam / 2021/1.

Tolmácsolás az Európai Unió Bíróságán pandémia idején

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes tanulmányt a Magyar Jogi Nyelv nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni. A Magyar Jogi Nyelv – valamint további 23 jogi szaklap – valamennyi tanulmányát olvashatja a Jogkódex Szakcikk Adatbázis Plusz moduljában.

I. Bevezetés

Az Európai Unió Bírósága (EUB) őrködik az uniós jog tiszteletben tartása felett, e feladatát pedig az uniós jog autentikus értelmezése, valamint a hatáskörébe tartozó jogviták eldöntése útján teljesíti. A jogbiztonság garanciáját jelentő nyilvánosság elve is megjelenik az EUB eljárásában: a felek kérhetik a tárgyalás megtartását, melyet az EUB engedélyez,[1] továbbá a tárgyaláson hallgatóságként – előzetes regisztrációt követően – bárki részt vehet. Habár az EUB valamennyi eljárásának minden szakaszában érvényesülnek az uniós többnyelvűségi garanciák, kizárólag az eljárás szóbeli szakaszában, azon belül is a tárgyalás során merül fel a tolmácsolás mint nyelvi közvetítői tevékenység szükségessége. Az alábbiakban az EUB- on szervezett tolmácsolás rendszerét mutatom be, majd röviden számba veszem e speciális bíróságon zajló tolmácsolás nehézségeit. Ezután térek ki a koronavírus miatt bevezetett biztonsági intézkedésekre, továbbá ezeknek a munkakörülményekre és -minőségre gyakorolt hatásaira, különös tekintettel a tolmácsok és a tárgyalás egyéb résztvevőinek tapasztalataira. …

LÁNCOS PETRA LEA
hab. egy. docens,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
Jog- és Államtudományi Kar
az Európai Unió akkreditált, szabadúszó tolmácsa

 


[1] „A Bíróság az előadó bíró javaslatára és a főtanácsnok meghallgatását követően azonban dönthet úgy, hogy mellőzi a tárgyalás tartását, ha úgy ítéli meg, hogy az eljárás írásbeli szakasza során benyújtott beadványok és észrevételek alapján a határozathozatalhoz elegendő információval rendelkezik.” A Bíróság eljárási szabályzata, 76. cikk (2) bek. (HL L 265, 29.9.2012, 1–42.)