2021. évfolyam / 2021/1.

Közérthetőség a szakfordításban¹

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes tanulmányt a Magyar Jogi Nyelv nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni. A Magyar Jogi Nyelv – valamint további 23 jogi szaklap – valamennyi tanulmányát olvashatja a Jogkódex Szakcikk Adatbázis Plusz moduljában.

1. Bevezetés

A közérthetőség megteremtésére és fokozására két lehetőség is kínálkozik a szakfordítások elkészítése közben: előbb a fordítói önellenőrzés, majd pedig a lektorálás részeként. Az első munkafázisban a fordító – az egynyelvű fogalmazáshoz hasonlóan – rendszeresen visszatér az általa alkotott mondatokhoz és bekezdésekhez. Ezzel igyekszik megbizonyosodni a célnyelvi változat értelmességéről, helyesírásáról, megfelelő stílusáról, egységes szóhasználatáról és a felhasználói célokra való alkalmasságáról. E tényezők közé tartozik az azokkal több ponton is érintkező közérthetőség. A második munkafázist végző lektor ugyanezeket a szempontokat érvényesíti, csakhogy ő nem létrehozza, hanem készen kapja a fordítást, ezért azt jobb eséllyel tudja összefüggő szövegként (nem pusztán szavak és mondatok halmazaként), sőt az egész közléshelyzethez viszonyítva értékelni (a megrendelői igényeken kívül ideértve a határidőt, a segédeszközöket és az előzményeket is).

A közérthetőségnek a megteremtése és a fokozása is átdolgozásnak tekinthető, hiszen ugyanúgy a befogadók szükségleteit elégíti ki, és ugyanúgy a nyelvtanilag helyes szó szerinti megfeleltetés ellen hat, mint az a fordítás, amelynek révén egy régi színdarab mai nyelven szólal meg, egy önálló tanulmányozásra szánt szöveg felolvasható lesz, vagy egy felnőtteknek írt regény gyermekek számára is befogadhatóvá válik. Eszerint a közérthetőség megteremtése olyan célnyelvi változat létrehozását jelenti, amely a fordító szerint gyorsabban, könnyebben és/vagy több olvasónak érthető, mint a forrásnyelvi szöveg. A közérthetőség fokozása pedig az a művelet, amelynek eredményeként a fordítás helyenként világosabb, egyszerűbb és első olvasásra is érthetőbb lesz, mint az összességében közérthető eredeti szöveg. …

HORVÁTH PÉTER IVÁN
egyetemi adjunktus,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

 


[1] A 2020. november 20-án megtartott Értsünk szót! – Konferencia a közérthető jogi nyelvről című online rendezvényen elhangzott előadás szerkesztett változata.