Tolmácsolás a büntetőeljárás és a fegyveres konfliktus metszetében

Szerző: Láncos Petra Lea
A bírósági tolmácsolásnak, mint a szaktolmácsolás egyik ágának, mára gazdag irodalma van (Snell-Hornby 2006; Gamal 2009; Fowler 2016; Dueñas González, Vásquez, Mikkelson 1991). Ehhez képest újabb kutatási irányzatként jelent meg a humanitárius tolmácsolás, mely csak néhány évtizede került a tudományos érdeklődés homlokterébe (Ruiz Rosendo–Persaud 2016).

Hogyan hat a közérthetőség a szabálykövetésre?¹

Szerző: Vinnai Edina
A tanulmány egy empirikus kutatást ismertet annak vizsgálatáról, hogy egy szöveg megfogalmazásának módja hogyan befolyásolja annak megértését. A kutatáshoz egy magyar felsőoktatási intézményben a koronavírus­járvány kitörését követően irányadó rektori utasítás szövegrészletét választottam ki és írtam át a közérthetőségi szempontoknak megfelelően, majd egy kérdőíves felmérésben egyetemi hallgatók válaszai alapján vizsgáltam, hogy kimutatható-e különbség az eredeti és az átírt szöveg megértésében.

RECENZIÓ − Varga Marianna: Magyar büntetőperes bírósági kihallgatások komplex nyelvészeti elemzése c. doktori értekezéséről

Szerző: Torma Judit
Hazánkban is növekvőben van az a trend, hogy más tudományágak képviselői saját diszciplínáikat felhasználva kutatják a jog különböző manifesztációit. Talán a legtermékenyebbek ebből a szempontból a jogszociológiai kutatások, azonban a pszichológia és jog házasságának kezdete is már több mint száz évre tekint vissza, illetve a jogi nyelv, és a jog nyelvészeti kutatásai is egyre népszerűbbek.

A jog asztalánál

Szerző: Tóth Judit
A jogalkotási munka menetét szabályozó törvényt (2010. évi CXXX. tv.) 2019-ben módosították (2019. évi II. tv.). Azóta sem figyelt fel senki arra, hogy a Magyar Közlöny – az országos jogszabályokon és közjogi szervezeti szabályokon túl – már tartalmazza a törvényjavaslatokhoz készített indokolásokat is. Pedig micsoda vadászterepe lehet ez a nyelvi és logikai különlegességeket kedvelőknek!

Quo Vadis, igaszságügyi nyelvészet?

Szerző: Arató Balázs
A különféle polgári és büntetőeljárásokban igen gyakran kerül sor igazságügyi szakértő kirendelésére vagy a felek általi bevonására. Nagy eljárásjogi kódexeink rendre meghatározzák, hogy a bíróságok és az eljáró hatóságok mikor vehetnek igénybe igazságügyi szakértőt.

A Plain Language Movement kulturális kontextusa – társadalmi háttér, történeti irányok és eredmények az Egyesült Államokban*

Szerző: Üveges István
A nyelvek folyamatos változása régóta ismert tény a nyelvtudomány valamennyi ágában. Az egyes nyelvállapotok diakrón eltéréseket mutatnak (történeti rétegződés), de azonos időben sem csak egyetlen „nyelv” létezik (nyelvjárások, szaknyelvek, zsargon, szleng, irodalmi/standard nyelvváltozat stb. mind párhuzamosan vannak jelen egy nyelv életében).

Együttműködés a Szellemi Tulajdonjog Világszervezetével: a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett szabadalmi terminológiai egyetemi hallgatói projekt tapasztalatairól*

Szerző: Tamás Dóra Mária
A tanulmány célja a Szellemi Tulajdonjog Világszervezet (World Intellectual Property Organization, WIPO) szabadalmi fordítási osztályával (Translation Cooperation Treaty [PCT] Translation Division) együttműködésében megvalósított egyetemi hallgatói terminológiai projekt bemutatása.