Mi változott a bírósági tolmácsolásban a koronavírus-járvány hatására?

Szerző: Puklus Márta
A következőkben a magyarországi bírósági tolmácsolás gyakorlatának bizonyos aspektusait szeretném áttekinteni. A világjárvány előtti időszak a kiindulási helyzet: Magyarországot Ausztriával összehasonlítva mutatom be az egyes szempontokat. Ezután rátérek azokra a változásokra, amelyek főleg a 2020 tavaszán kitört pandé­mia hatására a nemzeti bíróságokon történtek.

Nyelvi határtalanítás és „szónemesítés” – Konferenciabeszámoló a szabadkai fordítástudományi konferenciáról

Szerzők: Szoták Szilvia, Tamás Dóra Mária
Szabadkán 2021. november 4-én a Magyar Nemzeti Tanács Nyelvi határtalanítás és „szónemesítés”. A fordítástechnikák XXI. századi kihívásai és lehetőségei. Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz címmel a Magyar Tudomány Ünnepe 2021 rendezvénysorozat jegyében szakmai találkozót szervezett.

„Cikornyásan terjengős, nagyképűen homályos” – Reformtörekvések a magyar hivatalnoki nyelvhasználat javítására a 20. század első felében

Szerző: Sallai Balázs
A hivatalnoki működésnek – sok más feltétel mellett – mindig elengedhetetlen feltétele volt a szervezeti (belső) munkanyelv ismerete. (Magyary 1942: 395; Nagy 2020: 177–178) Ez a szervezet hatékony működésének egyik legfontosabb feltétele, mivel biztosítja a kommunikációt a döntési mechanizmusok során

A jog mint adat, mint narratíva és mint metafora

Szerző: Ződi Zsolt
Azt gondolhatnánk, hogy ha létezik látszólag két radikálisan – mondhatni diametrálisan – különböző nézőpont a joggal és a jogtudománnyal kapcsolatban, akkor azt bizonyosan az a két tanulmánykötet testesíti meg, amely tavaly és tavalyelőtt jelent meg a Santa Fe Institute Press (Livermore–Rockmore 2019) és a Cambridge University Press (Hanne–Weisberg 2018) kiadóknál.

Tolmácsolás az Európai Unió Bíróságán pandémia idején

Szerző: Láncos Petra Lea
Az Európai Unió Bírósága (EUB) őrködik az uniós jog tiszteletben tartása felett, e feladatát pedig az uniós jog autentikus értelmezése, valamint a hatáskörébe tartozó jogviták eldöntése útján teljesíti. A jogbiztonság garanciáját jelentő nyilvánosság elve is megjelenik az EUB eljárásában: a felek kérhetik a tárgyalás megtartását, melyet az EUB engedélyez,…

A közérthetőség fogalmának megjelenése az Európai Unió és tagállamai jogforrásaiban¹

Szerző: Üveges István
A Plain Language Movement (PLM) megalakulása, bár azt hagyományosan az Egyesült Államokhoz szokás kötni, egyaránt érintette a szinte teljes angol nyelvterületet; mind az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Új-Zélandon is sorra jelentek meg a PLM-mel kapcsolatos kormányzati és üzleti szférából érkező kezdeményezések. (Adler 2012)