2022. évfolyam / 2022/2.

Az angol mint a kontinentális bíróságok közös nyelve¹

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes tanulmányt a Magyar Jogi Nyelv nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni. A Magyar Jogi Nyelv – valamint sok más jogi szaklap – valamennyi tanulmányát olvashatja a Jogkódex Szakcikk Adatbázis Plusz moduljában.

Összefoglalás

Mostanában az európai kontinens több országa lehetővé tette, vagy megfontolja, hogy lehetővé tegye az angol mint lehetséges bírósági nyelv használatát. A jelen tanulmány áttekintést kínál e kezdeményezések, projektek és reformok hátteréről, megvilágítja az elgondolást, amelyen ezek alapulnak és feltárja a célokat, amelyeket követnek. Ezt követően elméletileg azonosítja azokat a szinteket, amelyeken megengedhető az angol bírósági nyelvként, s a gyakorlati alkalmazást övező kérdéseket. Ezt az általános áttekintést követi a kezdeményezések, projektek és reformok bemutatása Franciaországban, Svájcban és Németországban. Nem meglepő, hogy az angol bírósági nyelvként történő engedélyezése nemcsak támogatásra talált, hanem kritikára is a jogtudomány részéről és azon túl is. Tanulmányunk ezért megkísérel rendszeres áttekintést nyújtani a vitáról, melyet a felhozható érvekkel kapcsolatos saját megfontolásaink követnek. A következtetésünk az, hogy az angol mint bírósági nyelv lehetővé tételére irányuló érveket nem szabad csupán gazdasági szempontokra korlátozni, hanem kellő súlyt kell tulajdonítani annak a ténynek is, hogy az angol nyelv engedélyezése szolgálhatja az igazságosságot és visszahozhatja az eseteket az igazságszolgáltatási rendszerbe.

Kulcsszavak: bírósági nyelv; kivonulás az igazságszolgáltatásból; a fordítás problémái; jogfejlődés; nyelvpolitika …

Dr. Christoph A. Kern. LL.M. (Harvard)[2]
A Magánjogi, Nemzetközi magánjogi,
Összehasonlító és Eljárásjogi Tanszék professzora
EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Wiesbaden


[1] Eredeti megjelenése: Christoph A. Kern: English as a Court Language in Continental Courts. 5 Erasmus Law Review (2012/3) 187–210. Köszönettel tartozunk az Erasmus Law Review szerkesztőbizottságának a közzététel engedélyezéséért. Fordította: Szabó Miklós.

[2] A szerző köszönetét fejezi ki Anne-Caroline Urbain, LL.M. (Harvard) oktatónak, a párizsi és New York-i kamara tagjának a jelenlegi franciaországi helyzet kutatásának támogatásáért, valamint Dr. Alexander Brunner P.D. zürichi kereskedelmi bírónak a svájci helyzet kutatásának elősegítéséért. A fennmaradt hibákért a kizárólagos felelősség a szerzőt terheli.