2022. évfolyam / 2022/2.

Beszámoló a LITHME Nyelv és Jog munkacsoportjának budapesti találkozójáról

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes tanulmányt a Magyar Jogi Nyelv nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni. A Magyar Jogi Nyelv – valamint sok más jogi szaklap – valamennyi tanulmányát olvashatja a Jogkódex Szakcikk Adatbázis Plusz moduljában.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara adott otthont 2022. szeptember 6-án és 7-én a LITHME Language in the Human-Machine Era) kutatóhálózat „Nyelv és Jog” munkacsoportja angol munkanyelven megtartott ülésének. Az interdiszciplináris munkacsoport első személyes jelenléttel megtartott találkozójára jogászok, nyelvészek, informatikusok és fordítástudományi szakemberek érkeztek Budapestre, hogy bemutassák a nyelvtechnológiák és a jog keresztmetszetében végzett kutatásaikat.

A LITHME kutatóhálózat célja, hogy az új nyelvtechnológiák már tapasztalható, illetve várható hatásait vizsgálja különböző területeken: jog (pl. jogi szövegek gépi fordítása, korpuszelemzése; jogi eljárások lefolytatása, nyelvi közvetítése nyelvtechnológiai eszközökkel; a közigazgatás digitalizációjának nyelvi problémái stb.); nyelvi jogok (pl. nyelvi kisebbségek információhoz való hozzáférésének javítása, nyelvi presztízsük leértékelődése); nyelvi sokszínűség (pl. valószínűség-érzékeny nyelv­tanulás, „digitális vitalitás”); számítógépes nyelvészet (pl. nyelvi szolgáltatásokat automatizáló technológiák fejlesztése, a nyelvtechnológiák „elfogultsága”); a nyelvtanulás/nyelvtanítás (pl. önálló tanulás nyelvtechnológiai megoldásokkal, nyelvoktatáshoz való hozzáférés/leszakadás, nyelvoktatók térvesztése) stb. A programban vizsgált különböző nyelvtechnológiai kontextusokat az alábbi ábrán megjelenített munkacsoportok kutatásai fedik le, melyek közül a kettes számú munkacsoport fedi le a szélesebb értelemben vett Nyelv és Jog kutatási területet. …

Láncos Petra Lea
egyetemi docens, PPKE JÁK