Az orvosi szaknyelvről és a nyelvi medicinákról*

Szerző: Tóth Judit
A Magyar Orvosi Nyelv (MONY) folyóirat 2000-ben indult útjára, és idősebb testvérként a főszerkesztő köszöntötte a Magyar Jogi Nyelv 2017-es születését, mint a második szaknyelvi lapot (Ludányi 2017: 107–108).[1] 2004-ben Bősze Péter már arról számolt be (Bősze 2004: 2–4), hogy a Magyar orvosi nyelv című kurzust a SOTE elindította, és választható tárgyként, elsősorban a szaknyelv történetét, terminológiai fejlődését, helyesírását, írásmódját és a betegek tájékoztatásával összefüggésben a közérthetőséget igyekszik feldolgozni. A tárgyat a doktori képzésbe is beépítették. Mindez jelzi, hogy a szaknyelv ön-reflektív vizsgálata nélkül a szakmai képzés sem lehet teljes.

Fischer Márta: Eurolektusok. Az Európai Unió hatása a nyelvekre, különös tekintettel a jogi nyelvre

Szerzők: Klenk Márk, Tamás Dóra Mária
Fischer Márta műve több tekintetben is hiánypótlónak tekinthető. A szerző munkáját korábbi kutatásokra alapozza, melyek egyértelműen bizonyították, hogy az európai integráció következtében az egyes országokban sajátos uniós nyelvek alakultak ki, melyek kialakulása a nyelv kettős kontextusban való használatából eredeztethető.

Beszámoló a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának 25 éves évfordulója alkalmából szervezett konferenciáról

Szerzők: Kálmán Orsolya, Előhegyi Dóra
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara volt a házigazdája a „25 years of protecting languages – The past and the future of The European Charter for Regional or Minority Languages” elnevezésű konferenciának. Az angol munkanyelven folyó szimpóziumon olyan szakemberek vettek részt, akik a legtöbb tapasztalattal és legmélyebb tudással rendelkeznek a Charta témakörében, hiszen többen közülük jelenlegi vagy volt tagjai a COMEX-nek (Committee of Experts of the European Charter for Regional or Minority Languages).

Beszámoló a LITHME Nyelv és Jog munkacsoportjának budapesti találkozójáról

Szerző: Láncos Petra Lea
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara adott otthont 2022. szeptember 6-án és 7-én a LITHME (Language in the Human-Machine Era) kutatóhálózat „Nyelv és Jog” munkacsoportja angol munkanyelven megtartott ülésének. Az interdiszciplináris munkacsoport első személyes jelenléttel megtartott találkozójára jogászok, nyelvészek, informatikusok és fordítástudományi szakemberek érkeztek Budapestre, hogy bemutassák a nyelvtechnológiák és a jog keresztmetszetében végzett kutatásaikat.

Beszámoló a TRANSIUS-Konferenciáról – Genf, 2022. június 27–29.

Szerző: Tamás Dóra Mária
A TRANSIUS Kutatóközpont idén júniusban második alkalommal rendezte meg a Genfi Egyetem Fordítói és Tolmácsolási Karának épületében háromévente esedékes nemzetközi konferenciáját, amely kizárólag a jogi szakfordítás és jogi terminológia, és ezen belül különösen az intézményi fordítás területével foglalkozik. A konferencián kb. 200 fő vett részt.