RECENZIÓ − Varga Marianna: Magyar büntetőperes bírósági kihallgatások komplex nyelvészeti elemzése c. doktori értekezéséről

Szerző: Torma Judit
Hazánkban is növekvőben van az a trend, hogy más tudományágak képviselői saját diszciplínáikat felhasználva kutatják a jog különböző manifesztációit. Talán a legtermékenyebbek ebből a szempontból a jogszociológiai kutatások, azonban a pszichológia és jog házasságának kezdete is már több mint száz évre tekint vissza, illetve a jogi nyelv, és a jog nyelvészeti kutatásai is egyre népszerűbbek.

A jog asztalánál

Szerző: Tóth Judit
A jogalkotási munka menetét szabályozó törvényt (2010. évi CXXX. tv.) 2019-ben módosították (2019. évi II. tv.). Azóta sem figyelt fel senki arra, hogy a Magyar Közlöny – az országos jogszabályokon és közjogi szervezeti szabályokon túl – már tartalmazza a törvényjavaslatokhoz készített indokolásokat is. Pedig micsoda vadászterepe lehet ez a nyelvi és logikai különlegességeket kedvelőknek!

Nyelvi határtalanítás és „szónemesítés” – Konferenciabeszámoló a szabadkai fordítástudományi konferenciáról

Szerzők: Szoták Szilvia, Tamás Dóra Mária
Szabadkán 2021. november 4-én a Magyar Nemzeti Tanács Nyelvi határtalanítás és „szónemesítés”. A fordítástechnikák XXI. századi kihívásai és lehetőségei. Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz címmel a Magyar Tudomány Ünnepe 2021 rendezvénysorozat jegyében szakmai találkozót szervezett.

Közérthetőség a szakfordításban¹

Szerző: Horváth Péter Iván
A közérthetőség megteremtésére és fokozására két lehetőség is kínálkozik a szakfordítások elkészítése közben: előbb a fordítói önellenőrzés, majd pedig a lektorálás részeként. Az első munkafázisban a fordító – az egynyelvű fogalmazáshoz hasonlóan – rendszeresen visszatér az általa alkotott mondatokhoz és bekezdésekhez.