2023. évfolyam / 2023/1.

Szükség van-e Magyarországon jogi-igazgatási szaknyelvújításra? – Jogi-igazgatási terminológiastratégia kialakítása

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes tanulmányt a Magyar Jogi Nyelv nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni. A Magyar Jogi Nyelv – valamint sok más jogi szaklap – valamennyi tanulmányát olvashatja a szakcikkadatbazis.hu oldalon.

Beszámoló a Károli Gáspár Református Egyetem Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely ­konferenciájáról (2023. március 9.)

A hatékony stratégiai tervezés mindenkor olyan szükségletfeltáráson és elemzésen alapul, amellyel a célok megfogalmazhatók, teljesítésük megalapozható és megvalósításuk értékelhető. Egy szaknyelv fejlesztésére irányuló szükségletek felmérése különféle módszerekkel nyert felfogásokat tükröz a szaknyelvről, a nyelvhasználatról, valamint a fejlesztésre vonatkozó stratégiáról és annak megvalósíthatóságáról. A Károli Gáspár Református Egyetem Lőrincz Lajos Közjogi Műhely szervezésében 2023. március 9-én megrendezett konferencia a címében is megjelölt két kérdésre nyelvészek, terminológusok és jogászok körében kereste a választ. A szaknyelvek közül a jogi-igazgatási nyelvhasználat, a stratégiafejlesztéshez pedig egy sajátos részterület, a terminológia fejlesztésének stratégiája került a középpontba. A három tematikus blokkban (terminológiastratégia, közérthetőség, jogterületi és jogi kutatással összefüggő kihívások) megrendezett konferencia előadói a kérdésekre kifejtett válaszukban egyértelműen hangoztatták a fejlesztés szükségességét és feltárták a jövőbe mutató eddigi eredményeket. A nagy érdeklődés, a tartalmi komplexitás, továbbá a kérdések és hozzászólások azonban azt is felszínre hozták, hogy szükség van még további szakmai eszmecserékre a közös célok összehangolt megvalósításához.

Kurtán Zsuzsa
ny. egyetemi docens,
Pannon Egyetem