2021. évfolyam / 2021/2.

Mi változott a bírósági tolmácsolásban a koronavírus-járvány hatására?

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes tanulmányt a Magyar Jogi Nyelv nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni. A Magyar Jogi Nyelv – valamint sok más jogi szaklap – valamennyi tanulmányát olvashatja a Jogkódex Szakcikk Adatbázis Plusz moduljában.

1. Bevezetés

A következőkben a magyarországi bírósági tolmácsolás gyakorlatának bizonyos aspektusait szeretném áttekinteni. A világjárvány előtti időszak a kiindulási helyzet: Magyarországot Ausztriával összehasonlítva mutatom be az egyes szempontokat. Ezután rátérek azokra a változásokra, amelyek főleg a 2020 tavaszán kitört pandé­mia hatására a nemzeti bíróságokon történtek. Megváltoztak a munkakörülmények és a munkavégzés módja is, a cikk további részében ezeknek a változásoknak a bírósági tolmácsolásra gyakorolt hatását elemzem.

2. A bírósági tolmácsolás gyakorlata a járvány előtt, nemzetközi összehasonlítás Ausztria példáján

A koronavírus előtti időkben a bírósági tárgyalások – néhány kivételtől eltekintve – egyféle módon zajlottak: az idegen nyelvű felek a helyszínre utaztak, és személyesen vettek részt a tárgyaláson. Ebben a fejezetben még a járványhelyzet előtti szituációból indulok ki.

A bírósági tolmácsolás nyelvi és nem nyelvi tényezőit vizsgáló kutatásom során nyolc ország gyakorlatát tekintettem át egy nemzetközi összehasonlító táblázat formájában (bővebben lásd Puklus 2019: 38–44). Ebből most – szomszédos országként – Ausztriát szeretném kiemelni, és az egyes szempontokat a magyarországi helyzettel összevetni. Az alábbi táblázatrészben azok az aspektusok szerepelnek, melyek a bírósági tolmácsolás kommunikációs kontextusában fontos szerepet töltenek be. …

Puklus Márta
tolmács, szakfordító