2021. évfolyam / 2021/2.

A romániai magyar jogi terminológia revitalizációja

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes tanulmányt a Magyar Jogi Nyelv nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni. A Magyar Jogi Nyelv – valamint sok más jogi szaklap – valamennyi tanulmányát olvashatja a Jogkódex Szakcikk Adatbázis Plusz moduljában.

Beszámoló a kolozsvári szaknyelvi konferenciáról

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben című rendezvénysorozat keretében 2021. november 18-án online formában került megrendezésre A romániai magyar jogi terminológia revitalizációja című interdiszciplináris konferencia. Az esemény szervezője az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztálya, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Intézete és a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet volt. A konferenciát Kokoly Zsolt egyetemi adjunktus (Sapientia EMTE, Jogtudományi Intézet) moderálta.

A rendezvény nyitóelőadását Benő Attila egyetemi tanár (BBTE, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvi és Általános Nyelvészeti Tanszék; Szabó T. Attila Nyelvi Intézet) tartotta A nyelv- és államspecifikus terminusok megfeleltetése címmel. Előadásában először ismertette a nyelvi tervezés módjait (státustervezés, korpusztervezés és oktatástervezés), kimutatva, hogy a tudatos terminológiamenedzselés szerves részét képezi az anyanyelvhasználati jognak. Ezt követően bemutatta a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet munkásságának a jelentőségét a magyar nyelvű jogi és közigazgatási terminológia fordításában és egységesítésében, konkrét példákkal szemléltetve, hogy milyen fordítási problémákkal szembesülnek a fordítók vagy a sajtó munkatársai a gyakorlatban. Az előadó jelezte, hogy kétnyelvű szakszótárak és terminológiai szójegyzékek készültek konkrét közigazgatási nyelvhasználati problémák megoldására.[1] A jogi terminusok megfeleltetése különösen az elvont fogalmak megnevezései, illetve az intézmény- és tisztségnevek fordításánál jelentenek gondot, ilyenkor sokszor funkcionális megfeleltetéssel, körülírással vagy átfogalmazással, esetleg új kifejezés létrehozásával kell a fordítóknak próbálkozniuk. …

Benő Loránd
MA hallgató,
Büntetőjog-tudomány és kriminalisztika szak
Kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Jogtudományi Kar


[1] A következő, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének gondozásában megjelent szótárakra történt utalás: Fazakas Emese (főszerk.) (2002) Román–magyar közigazgatási szótár, Benő Attila (és mtsai.) (szerk.) (2004) Magyar–román közigazgatási szótár, Benő Attila – Fazakas Emese – Sárosi Mardírosz Krisztina (szerk.) (2009) Román–magyar oktatásterminológiai szótár, Fazakas Emese – Tódor Erika Mária (szerk.) (2015) Magyar–román oktatásterminológiai szótár. Az említett szakszójegyzékek elérhetők a Szabó T. Attila Intézet honlapján a Nyelvi tanácsadás címszó alatt (www.sztanyi.ro).