2021. évfolyam / 2021/2.

Funkcionális ekvivalensek, tükörfordítás vagy mesterséges neologizmusok a szomszédban fordítóknál

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes tanulmányt a Magyar Jogi Nyelv nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni. A Magyar Jogi Nyelv – valamint sok más jogi szaklap – valamennyi tanulmányát olvashatja a Jogkódex Szakcikk Adatbázis Plusz moduljában.

Tamás Dóra Mária – Szoták Szilvia (szerk.)
Terminológiai­stratégia és jogi alapterminusok a szomszédos országok nyelvén
Budapest: OFFI Zrt., 2021.

Az OFFI Zrt. Kiadványai sorozat újabb kötetét csapatmunkában készítették, összesen 25 ember munkája kellett a lektoráláshoz, fordításhoz, szakmai ellenőrzéshez, a szerkesztési és tanulmányírás, interjúzás elvégzéséhez. Ez nem véletlen, hiszen hat idegen nyelvnél elemezték a jogi terminológia tudatos és autonóm rendszerét, fejlesztési politikáját, vajon mi a közös ezekben, és mennyiben térnek el a magyar nyelvi szakkifejezések kialakulásától. A kötet ezt a jogi terminológiai vizsgálódást mutatja be a román, a szerb, a horvát, a szlovén, az ukrán és a szlovák nyelvben, négy tanulmány és egy interjú segítségével, majd ezeket követi a magyar nyelv mellett hat idegen nyelven ekvivalenseket és fordítói tanácsokat tartalmazó, mintegy 170 oldalas jogi terminológiai szószedet és annak magyarázata. Talán célszerűbb lett volna, ha a kérdéskört és módszertant bemutató három tanulmányt, valamint előszót egy önálló részben tárgyalják, és ezt követné a négy idegen nyelvű terminológiai politikáról szóló tanulmány és az ukrán szakértőkkel készített interjú. Kár, hogy nincs egy olyan összegzés, amely a nyelvpolitikákat úgy veti össze, hogy regionális hatókörű javaslatokat fogalmaz meg a jogi szaknyelvi együttműködésre, hiszen nem azonos a jelentősége a magyar jogi terminológiának ott, ahol csak üzletemberek használják, mint ott, ahol a kisebbségi jogok megélésének része a bírósági, hatósági eljárásban az anyanyelv használata és a tolmácsoláshoz való jog.

Kiknek hasznos? A jogi szövegeket fordítók, azokon tolmácsolók, valamint a jogot tanulók, a jogszabályokat, nyomtatványokat saját ügyeikben laikusként használók, az igazságügyi szakértőként, tanúként valamely eljárásba bevont emberek, többséghez és kisebbséghez tartozó újságírók, jogvédők bármelyike haszonnal forgathatja a szószedetet. A kutatók, a nyelvi-fordítói adatbázisokat és használatukat tervezők is célszerű, ha megismerik a kiadványt. A jogkeresők vagy éppen az ügyvédek, közjegyzők szintén felhasználhatják, például a határokon átnyúló ügyek intézéséhez szükséges formanyomtatványok, idegen nyelvű hivatalos iratok kiadása érdekében. Persze akkor, ha széles körben ismertté és elérhetővé teszik ezt a kiadványt a nyelvpolitika tervezői.[1]

Tóth Judit
egyetemi docens,
Szegedi Tudományegyetem ÁJTK,
Alkotmányjogi Tanszék


[1] Ez reális kívánság, hiszen a sorozat kötetei szabadon letölthetőek: https://www.offi.hu/offi-akademia/kiadvanyaink; ez a kötet pedig innen:
https://www.offi.hu/offi-akademia/kiadvanyok/terminologiastrategia-es-jogi-alapterminusok-a-szomszedos-orszagok-nyelven.