2019. évfolyam / 2019/1.

Az Európai Bizottság szerepe a magyar nyelvű uniós szövegek terminológiájának alakításában¹

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes tanulmányt a Magyar Jogi Nyelv nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni.
A Magyar Jogi Nyelv – valamint további 23 jogi szaklap – valamennyi tanulmányát olvashatja a Jogkódex Szakcikk Adatbázis Plusz moduljában.

Az Európai Bizottság kezdeményező szerepet játszik az uniós jogszabályalkotás terén. Vannak saját szövegei (végrehajtási rendeletek, határozatok, közlemények stb.), de nagyon sok javaslatot is készít. A saját, bonyolult vagy intenzív terminológiájú szövegeknél terminológiai egyeztetésre törekszünk magyar szakértőkkel. A javaslatok az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz kerülnek, ezek többkörös ellenőrzésen mennek keresztül az egyes intézményekben, a magyar hatóságok részvételével. Ennek ellenére előfordulhat, hogy hiba marad a szövegben, ezt az érintett intézmény tudja helyesbíteni.

Fischer és Lesznyák (2013) tanulmánya részletesen ismerteti a Bizottság magyar fordítói és terminológusai által végzett terminológiai munka elméleti hátterét. A szöveg elkészítésénél feladat, hogy a fogalmi háttér feltérképezését követően felkutassák a már elfogadott magyar megfelelőket, vagy ha a terminus nem létezik vagy csak részlegesen megfeleltethető, több szempont mérlegelésével terminust alkossanak.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban? Az angol–magyar fogalmi rendszer közötti eltérésre szolgáltat példát a magyar vizsgálat és nyomozás, amelyek önállóan is megállják helyüket. Az angol azonban az investigation terminust látja el jelzőkkel a jelentés szűkítése érdekében (administrative investigation, criminal investigation), ezért a magyar fordításokba is bekerültek jelzők: igazgatási vizsgálat, bűnügyi nyomozás. Ezek a jelzők feleslegesek a magyarban, de mivel nem értelemzavaróak, helyesbítésükre nincsen szükség. A jelzők megtartásával garantálható a jogszabályokban a következetes nyelvhasználat. …

 

BERENCSI KATALIN
Fordítási Főigazgatóság, Európai Bizottság


[1] Kiegészítés a 2018/2. lapszámunkban a Jog és terminológia című szakmai konferenciáról közölt beszámolóhoz.