2019. évfolyam / 2019/2.

A PPKE JÁK Jog és nyelv kutatócsoportjának műhelykonferenciája a jogi szakfordítás terminológiai kérdéseiről

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes tanulmányt a Magyar Jogi Nyelv nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni.
A Magyar Jogi Nyelv – valamint további 23 jogi szaklap – valamennyi tanulmányát olvashatja a Jogkódex Szakcikk Adatbázis Plusz moduljában.

2019. május 31-én műhelykonferenciát tartott a PPKE JÁK Jog és nyelv kutatócsoportja, melyen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (PPKE JÁK) Deák Ferenc Intézetének végzett szakfordító szakjogász hallgatói mutatták be és vitatták meg a meghívott és érdeklődő résztvevőkkel együtt a jog egyes területeinek fordítási dilemmáit.

A PPKE JÁK-on első alkalommal 2014-ben indult el az évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, szakirányú továbbképzés keretei közt folyó jogi szakfordító szakjogász képzés magyar–angol/angol–magyar nyelvpárban. A három szemeszterből álló képzés záróvizsgájának része a szakdolgozat, amelyben a hallgatók mindkét nyelvi irányban egy-egy meghatározott terjedelmű választott szöveget fordítanak le. A dolgozat kötelező tartalmi eleme a választott szövegek fordításának fordítástechnikai elemzése, vagyis a szövegekben felmerülő konkrét problémák, valamint a kezelésükre irányuló döntések és fordítói stratégiák részletes bemutatása és indoklása, amit a választott szakterületek szövegeire jellemző fordítási nehézségek ismertetése egészít ki. Köztudott, hogy a jogi szakfordítás egyik legnagyobb kihívása a jogi terminusok nyelvek és jogrendszerek közötti megfeleltetése, így nem véletlen, hogy a szakdolgozatok is elsősorban a terminológiai kérdésekre fókuszálnak.

<pstyle=”text-align: justify;”>Minden szakdolgozat mögött komoly kutatómunka áll, és az eddigi négy évfolyam végzett hallgatóinak szakdolgozataiból mára olyan jelentős tudásanyag halmozódott fel, hogy szinte tálcán kínálta magát a műhelykonferencia ötlete, amely tapasztalatcserére és a rendelkezésre álló tudás legalább egy részének a megosztására kínált lehetőséget. A téma remekül illeszkedik a PPKE JÁK Jog és nyelv kutatócsoportjának kutatási területéhez is, hiszen a jogi szakfordítás a jogi és a nyelvészeti tudományterületek találkozásának iskolapéldája. …

 

Balogh Dorka
jogi és gazdasági szakfordító-tolmács,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
Jog- és Államtudományi Kar