Jog(történet) és nyelv: a közigazgatási fegyelmi jog „büntetőjogiasodásának” nyelvi aspektusai a levéltári forrásokban¹

Szerző: Sallai Balázs
A jelen munka, bár szintén jogtörténeti jellegű, annyiban azonban mégis eltér, hogy nem egy – például a magán- vagy bányajogi – jogterület szakszókészletének egy korszakban meglévő állapotát igyekszik megjeleníteni, hanem a közigazgatási jog egyik részterülete (Tamás 2018) szókészletének „mozgását,” vagyis formálódását, bővülését szeretné felvázolni.

A Bánk bán jogi nyelve

Szerzők: Blankó Miklós, Hoffmann Márk
Kétszáz éves a nagy nemzeti drámánk, Katona József Bánk bánja. Az évforduló lehetőséget nyújt a mű újragondolására, értelmezésének árnyalására. Sok elemzője leírta, hogy a 13. század eleji szituációba Katona 19. századi alakokat és helyzeteket rejt. Jól látható ez a szövegben nem kis számban felbukkanó jog(történet)i kifejezéseknél. A jogvégzett kecskeméti drámaíró…

A latin nyelv és az európai jogfejlődés

Szerző: Petrasovszky Anna
A latin nyelv a jogtudomány valamennyi részterületén és ezenfelül a generációkon átívelő oktatásában sajátos, és egyben változó szerepet töltött és tölt be napjainkban is. E klasszikus nyelv szerepvállalását korszakonként és a jogtudomány területétől függően hol domináns, hol pedig visszaszoruló pozíció jellemezte, de nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét sem, hogy célszerűsége folytán a jövőben reneszánszáról, újjáéledéséről beszéljünk.