2020. évfolyam / 2020/2.

Együttműködés a Szellemi Tulajdonjog Világszervezetével: a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett szabadalmi terminológiai egyetemi hallgatói projekt tapasztalatairól*

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes tanulmányt a Magyar Jogi Nyelv nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni. A Magyar Jogi Nyelv – valamint további 23 jogi szaklap – valamennyi tanulmányát olvashatja a Jogkódex Szakcikk Adatbázis Plusz moduljában.

1. Bevezetés

A tanulmány célja a Szellemi Tulajdonjog Világszervezet (World Intellectual Property Organization, WIPO) szabadalmi fordítási osztályával (Translation Cooperation Treaty [PCT] Translation Division)[1] együttműködésében megvalósított egyetemi hallgatói terminológiai projekt bemutatása. A projekt során a hallgatók valós feladatmegbízás keretében, a WIPO-PCT útmutatóit követve járultak hozzá a többnyelvű WIPO Pearl szabadalmi terminológiai adatbázis bejegyzéseinek bővítéséhez. Az írás a terminológiamenedzsment-ismeretek oktatásának gyakorlati haszna és a hallgatók terminológiai kompetenciafejlesztése mellett a speciális szabadalmi terminológia bemutatására fókuszál. A projekt a WIPO-PCT hivatalos útmutatóival összhangban valósult meg, leírása tartalmaz azonban saját módszertani megoldásokat és projektspecifikus, a vasúti terminológia kidolgozása során felmerült konkrét terminológiai példákat, továbbá ismerteti a szabadalom mint speciális jogi szövegtípus és terminológia jellemzőit, és a jogi szabályozás hatását a szabadalmak szövegében fellelhető természettudományi és műszaki terminológiára.

1.1. TERMINOLÓGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK A SZELLEMI TULAJDONJOG VILÁGSZERVEZETÉVEL

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) Szellemi Tulajdon Világszervezetét (WIPO) 1967-ben alapították,[2] hogy világszerte védje a szellemi tulajdont, és ösztönözze, elősegítse a kreatív tevékenységeket. Székhelye Genfben található, tagországainak száma 193.[3]

A WIPO a világon összesen 20 egyetemmel áll terminológiai jellegű együttműködésben, amelynek keretén belül elsősorban fordító- és terminológusképzések hallgatóinak nyílik lehetőségük valós terminológiai megbízásokban való részvétellel a WIPO Pearl szabadalmi terminológiai adatbázis terminusainak bővítésére.[4] Annak érdekében, hogy együttműködés jöjjön létre a WIPO és egy partneregyetem között, bizonyos feltételeknek meg kell felelni, mint például a terminológia mint tantárgy, és az ENSZ hivatalos nyelvei legalább egyikének (angol, francia, spanyol, arab, kínai, orosz) vagy a WIPO-PCT munkanyelveinek (német, portugál, japán, koreai) oktatása. Előny továbbá, ha a hallgatók számára fennáll a terminológiai tárgyú szakdolgozatok készítésének lehetősége.

1.2. A PROJEKT KÉPZÉSI ÉS TANTÁRGYI KERETEI[5]

A tanulmányban bemutatott hallgatói terminológiai projekt a Budapesti Műszaki Egyetem Idegen Nyelvi Központjának, Tolmács- és Fordítóképző Központ 2019/2020. tanévének második, tavaszi félévében a műszaki, gazdasági és társadalomtudományi szakfordító (és tolmács) szak első évfolyamos angol nyelvi hallgatóinak részvételével valósult meg. A távoktatással kombinált esti képzésben[6] a projekt tantárgyi keretét a heti két óraszámban oktatott Fordítástechnológia és terminológiamenedzsment elnevezésű tantárgy adta.[7] A projektben összesen 14 hallgató vett részt.

A tantárgy célja nem kizárólag a nyelvtechnológiai ismeretek átadása, az ún. CAT-eszközök[8] használatának megismertetése a hallgatókkal, hanem annak a terminológiamenedzsment kereteibe beágyazva történő elsajátíttatása, összhangban a mai piaci igényekkel és trendekkel. Éppen ezért a nyelvtechnológiai szoftverek használatának oktatása mellett hangsúlyt kaptak a terminológiamenedzsment ismeretei elsősorban konkrét feladatok, de akár feldolgozandó háttérolvasmányok formájában is az ismeretek gyakorlatba történő helyes átültetése érdekében. A gyakorlati célú szemináriumi tantárgynak elméleti megalapozottságot biztosítottak az első, őszi félévben elhangzott terminológiai alapfogalmakat elméleti oldalról bemutató, bevezető jellegű előadások is. A projekt ezenfelül lehetőséget biztosított arra, hogy a hallgatók lehetőséget kapjanak a terminológiai munka alaposabb megismerésére, mindezt a szabadalmi szakszövegek és terminológia területén egy valós határidőkkel rendelkező, egy valós megbízó részéről érkezett megbízás keretében, amely a későbbiek során referencia lehet számukra. …

Tamás Dóra Mária
óraadó tanár,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Idegen Nyelvi Központ, Tolmács- és Fordítóképző Központ;
vezető terminológus,
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.

 


* Ezúton fejezem ki köszönetemet a WIPO munkatársainak, Geoffrey Westgate-nek (Head, Support Section, PCT Translation Division, WIPO) és Cristina Valentininek (Head, Terminology Unit, Support Section, PCT Translation Division, WIPO), hogy a cikk lektorálásával hozzájárultak e tanulmány megírásához.

[1] Szabadalmi Együttműködési Szerződés Fordítási Osztálya.

[2] A Szellemi Tulajdon Világszervezetét létrehozó 1967. július 14-i Stockholmi Egyezmény. Alapítását követően hét évvel, 1974-ben vált az ENSZ szakosított szervezetévé.

[3] https://www.wipo.int/about-wipo/en/

[4] https://www.wipo.int/reference/en/wipopearl/

[5] A WIPO-PCT-vel folytatott hallgatói együttműködésről eddig Frerot (2018) jelentetett meg hasonló témájú írást francia nyelven.

[6] Hetente váltakozó szemináriumi kontaktóra és távoktatás (http://tfk.bme.hu/kepzeseink/esti-2/muszaki-gazdasagi-es-tarsadalom­tudo­manyi-szakfordito-es-tolmacs).

[7] A szeminárium vezetője Tamás Dóra Mária volt. Az első általam a WIPO-PCT szakembereivel megvalósított egyetemi hallgatói projekt a 2018/2019 tanévben az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékén történt meg, mégpedig a posztgraduális fordító és terminológus képzésen a Fordítási és terminológiai projektmunka tantárgy keretében, amely projekt 72,2%-os eredménnyel zárult.